Adam Sulewski

Urodzony w Poznaniu, absolwent VIII liceum ogólnokształcącego. Studia medyczne ukończył w 2006 roku na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu oraz Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Niemcy. Po stażu podyplomowym rozpoczął specjalizację w Klinice Chirurgii Kręgosłupa Ortopedii Onkologicznej i Traumatologii. Na drugim roku specjalizacji obronił pracę doktorską – Skuteczność wertebroplastyki w leczeniu złamań kręgów osteoporotycznych. Państwowy egzamin specjalizacyjny z ortopedii i traumatologii narządu ruchu zdał w 2013 roku zaliczając wcześniej o pół roku planowy tryb.

Na co dzień pracuje w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im W. Degi w Poznaniu zajmując się głownie leczeniem operacyjnym schorzeń kręgosłupa oraz jako adiunkt na Uniwersytecie Medycznym prowadząc zajęcia ze studentami.

Zainteresowania zawodowe – schodzenia kręgosłupa: zmiany zwyrodnieniowe, dyskopatie szyjne, lędźwiowe, skoliozy, zabiegi chirurgii małoinwazyjnej leczenia bólu kręgosłupa.
Hobby – żeglarstwo morskie www.rejsymorskie.net